Tidsbegränsad anställning upphör

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) får en medarbetare som haft tidsbegränsad anställning, under vissa förutsättningar, företrädesrätt till återanställning efter det att anställningen upphört.

För att en medarbetare ska kunna åberopa företrädesrätt till återanställning krävs det att han eller hon har:

  • haft en tidsbegränsad anställning som upphört på grund av arbetsbrist
  • varit anställd i Vindelns kommun sammanlagt mer än 360 dagar under de tre senaste åren
  • tillräckliga kvalifikationer för den aktuella befattningen

För att företrädesrätt till återanställning ska aktualiseras måste medarbetaren anmäla anspråk på företrädesrätt. Sådan anmälan ska vara skriftlig och ha inkommit till arbetsgivaren senast en månad efter det att anställningen upphört. Har sådan anmälan inte gjorts föreligger inte företrädesrätt till återanställning.