Mallar för samtal

I Vindelns kommun håller vi medarbetarsamtal och förberedande lönesamtal vid två olika tillfällen. För att underlätta till dess att vårt intranät är på plats samlar vi här olika mallar för samtal som du behöver ha tillgång till.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamalet dokumenteras i Winlas, där det finns en mall att utgå ifrån. Din chef skapar en anteckning på din personliga sida. Här nedan kan du se ett exempel på hur mallen ser ut i PDF-format om den hämtas från Winlas. Det är viktigt att du har möjlighet att förbereda dig inför samtalet.

Förberedande lönesamtal

I det förberedande lönesamtalet utvärderas resultatet av föregående års arbete. Här utvärderas arbetet av chef och du som medarbetare får möjlighet att lyfta ditt perspektiv.

Vissa verksamheter har tidigare arbetat fram egna lönekriterier, och chefen har möjlighet att använda sig av dessa även i år. De verksamheter som inte har haft egna lönekriterier kan använda sig av mallen nedan. Från och med 2024 kommer gemensamma lönekriter för Vindelns kommun att arbetas fram och fastställas.

Mallen finns ännu inte Winlas, utan det hittar du nedan i word-format. I dokumentet finns en bilaga som heter "Kriterienyckel". Där finns exempel på hur olika beteenden bedöms i en tregradig skala. Detta ligger sedan till grund för den nya lönen.

Det finns två olika bedömningsunderlag, där den ena används för medarbetare och den andra för chefer. Chefer bedöms utifrån fler kriterier.