Medarbetarens initiativ

En arbetsgivare kan aldrig helt motverka att medarbetare vill göra något annat, kanske byta arbetsgivare, bransch eller helt och hållet inriktning i livet. Det är inte önskvärt heller att aldrig någonsin byta medarbetare även om vi inte heller vill ha allt för hög personalomsättning. Lagom är bäst!

En medarbetare kan alltid säga upp sig från en tillsvidareanställning utan att behöva förklara varför eller ha specifika skäl för det. Som arbetsgivare har vi som policy att låta medarbetaren inkomma med skriftlig uppsägning.

Uppsägningstid

Det som medarbetaren sedan har att iakttaga är sin uppsägningstid. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren och berörd medarbetare kommer överens om att uppsägningstiden delvis kan vara arbetsbefriad men det är inte en rättighet som kommer medarbetaren tillgodo, utan kräver en överenskommelse mellan parterna.

Tidsbegränsad anställning

I de fall en medarbetare önskar säga upp sig från en tidsbegränsad anställning är möjligheten till detta beroende av vad som har överenskommits mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Vissa tidsbegränsade anställningar är så beskaffade att de löper från och med ett visst datum till och med ett annat specifikt datum.

Om ett sådant avtal inte heller omfattar någon uppsägningstid kan möjligheten för uppsägning, från endera parten, saknas.