Anslagstavlan

När ett protokoll är justerat visar kommunen ett bevis för det här.

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Socialnämndens arbetsutskott den 15 september 2021
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer32-33
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollVindelns kommun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Socialnämndens arbetsutskott den 15 september 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer63
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollVindelns kommun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 31 augusti 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer99-127
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 4. Vindelnbostäder AB:s protokoll den 30 augusti 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer41-53
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 september 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer41-51
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Socialnämnden arbetsutskott den 25 augusti 2021
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer30-31
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollVindelns kommun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Socialnämndens arbetsutskott den 25 augusti 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer48-62
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollVindelns kommun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 augusti 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer82-100
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 15 timmar och 30 minuter)