Anslagstavlan

När ett protokoll är justerat visar kommunen ett bevis för det här.

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Vindelnbostäder AB:s protokoll den 18 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer60-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 16 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer152-167
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 3. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 november 2021
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer46
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Barn- och utbildningnsämndens arbetsutskotts protokoll den 10 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer52-61
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)