Anslagstavlan

När ett protokoll är justerat visar kommunen ett bevis för det här.

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Vindelnsbostäder AB:s protokoll den 12 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer21-30
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Socialnämndens protokoll den 12 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer50-67
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 3. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 12 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer37-45
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll den 11 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer14-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareFrida Hallgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer61-88
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareFrida Hallgren
  Länk till protokollKommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunfullmäktiges protokoll den 28 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer26-52
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareFrida Hallgren
  Länk till protokollKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 27 april 2022
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer25-26
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 27 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer34-50
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)