Anslagstavlan

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Miljö- och byggnadsnämnden den 25 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer1-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsen den 17 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer1-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)