Visselblåsning

Vindelns Kommun, inklusive Vindelnbostäder AB har som ambition att ha högsta möjliga standard för öppenhet och ärlighet.

Syftet med denna visselblåsningsriktlinje är att underlätta för anställda och parter som interagerar med kommunen att rapportera misstänkta oegentligheter i kommunens arbete.

Kommunledningen vill informera hur en visselblåsare får stöd så att en person på ett säkert sätt kan skapa och skicka in en visselblåsarrapport samt information om vem som kan kontaktas för eventuella frågor.

Ärenden som kan anmälas enligt riktlinjen är att den som anmäler bör ha rimliga skäl att tro att det rör sig om felaktiga eller faktiska överträdelser av tillämpliga regler eller förordningar i förhållande till kommunen.

Visselblåsarärenden anmäls via kommunens e-tjänster på hemsidan (länk till e-tjänster) Ärenden kan även lämnas skriftligen eller muntligen till kommunens handläggare av visselblåsarärenden.

För närvarande är kanslichef Mattias Eriksson och HR-chef Göran Dahle handläggare av visselblåsarärenden.