Tjänstgöringsbetyg, -intyg

I samband med att en anställning avslutas erbjuder arbetsgivaren tjänstgöringsbetyg alternativt -intyg om så önskas.

Tjänstgöringsbetyget utfärdas i verktyget WinLas som är kommunens LAS-system medan den anställde själv beställer sitt tjänstgöringsintyg hos Lönesupport i Umeå via särskild beställningsblankett.

Kontakta HR-avdelningen för att få inloggning i WinLas om du som chef inte redan har det.

Tjänstgöringsbetyg

I tjänstgöringsbetyget vitsordas medarbetarens yrkesskicklighet, omdöme och ansvar, samarbetsförmåga samt initiativförmåga. Vitsordet för vart och ett av områdena bedöms på den tregradiga skalan god, mycket god, utomordentlig.

  • Yrkesskicklighet. Avser kunskaper av betydelse för arbetsuppgifterna och förmåga att utnyttja dessa kunskaper, även prestationsförmåga.
  • Omdöme och ansvar. Avser pålitlighet, förmåga till riktiga bedömningar och att handla ansvarsfullt.
  • Samarbetsförmåga. Avser intresse och förmåga att arbeta tillsammans.
  • Initiativförmåga. Avser förmåga att finna konkreta och praktiskt användbara uppslag i arbetet och förverkliga dem.

Tjänstgöringsintyg

Rutinen för tjänstgöringsintyg är att den anställde själv beställer sitt intyg hos Lönesupport. Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden bedöms vara mellan 1 och 14 dagar.

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid, -form och befattning. För den som är timavlönad anges även antalet arbetade dagar samt timmar och sysselsättningsgrad.

Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning