Om corona för kommunens medarbetare

Här får du som är medarbetare inom Vindelns kommun information om vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef.

Samlad information hittar du på sidorna under Coronavirus, covid-19

Riskbedömning inför möten, sammankomster och evenemang

Ställ in möten som inte är nödvändiga och ersätt dem med digitala möten om det är möjligt. Beslutet togs av kommunens krisledningsgrupp den 18 mars 2021. Det gäller alla möten oavsett om det är med interna eller externa parter tills vidare.

Är mötet nödvändigt att genomföra? Gör en riskbedömning i förväg för att kunna minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har gjort en hjälp för att bedöma risker med sammankomster och evenemanglänk till annan webbplats.

Alla som kan ska arbeta hemifrån

Alla som kan, ska arbeta hemifrån om det är möjligt och lämpligt utifrån verksamhetens arbete och individens förutsättningar. Närmaste chef ska göra en individuell prövning och besluta om det är möjligt och lämpligt.

Om de som har möjlighet till det arbetar hemifrån minskar smittrisken för dem som måste vara på arbetsplatsen och även för dem som åker kollektivt.

Vid arbete hemifrån ska medarbetaren vara tillgänglig på telefon och/eller e-post. Närmaste chef kan omprioritera arbete och/eller kalla in medarbetare till arbetsplatsen om detta bedöms nödvändigt.

Vid arbete från hemmet ansvarar arbetsgivaren fortsatt för arbetsmiljön. Chefen ansvarar för att meddela arbetstagaren om hens ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet.

Vindelns kommuns riktlinjer för distansarbete på grund av smittoriskPDF

Råd för att arbeta säkert på distans

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utformat råd för att arbeta säkert på distans.

Faktablad om informationssäkerhet för dig som arbetar hemma länk till annan webbplats

Till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distanslänk till annan webbplats


Information från IT-avdelningen om arbete hemifrån

Din arbetsutrustning – dator, surfplatta eller mobiltelefon är personlig och ska inte användas för privat bruk eller av andra. Informationen där ska skyddas. Det innebär att du alltid ska logga ut och låsa datorn när du lämnar den, även hemma. Ingen annan ska ha tillgång till utrustningen eller kunna ta del av informationen. Säkerställ att du har starka lösenord.

  • USB-minnen ska inte användas mellan privat utrustning och din arbetsdator eftersom virus kan spridas mellan enheter.
  • Tänk på att skydda viktig information som finns på papper och i anteckningar. Förvara din information säkert och tänk på att låsa utrymmen där känslig information finns.
  • Vid digitala arbetsmöten, telefon och videosamtal bedöm risken att andra kan höra eller se informationen som förmedlas.
  • Minska risken för att bli utsatt för bedrägeri genom att låta bli att klicka på länkar eller bilagor från okända avsändare. Ladda heller inte ned program som kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändaren är okänd.
  • För mer information om informationssäkerhet och vad det innebär finns en kort utbildning från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Digital informationssäkerhetsutbildning för allalänk till annan webbplats 

Har du fler frågor? Kontakta IT-enheten.

Nya tillfälliga regler om sjukskrivning

För att underlätta ekonomiskt har regeringen, Försäkringskassan och kommunen beslutat om ändrade regler.

Slopad karensdag

Från och med den 11 mars 2020 slopades karensavdraget i Sverige. Regeringen tog beslutet med anledning av det nya coronaviruset, för att minska smittspridningen i samhället.

Den som är sjuk ska rapportera sin sjukfrånvaro som vanligt och karensavdrag sker som tidigare. Den anställde får sedan ansöka till Försäkringskassan om ersättning för den första dagen i sjukperioden.

Läkarintyg behövs inte från dag 8

Regeringen har på grund av coronapandemin beslutat om undantag från kravet på läkarintyg. Du behöver inte ordna läkarintyg vid sjukfrånvaro från och med den åttonde sjukdagen. Läs Försäkringskassans information för att se vad som gäller.

Du kan få smittbärarpenning eller närståendepenning i vissa fall.

Försäkringskassans information om coronavirusetlänk till annan webbplats, med information om vad som gäller för olika ersättningar

För personal inom vård och omsorg

Region Västerbotten, Vårdhygiens rutiner för personallänk till annan webbplats

Egenprovtagning

Du som jobbar inom vård och omsorg, kontakta din chef som ger dig en arbetsplatskod som du ska ange på testet. Du kommer sen att få provsvaret.

Egenprovtagning för personal inom vård och omsorglänk till annan webbplats

Mer om egenprovtagning

Vaccination under arbetstid

Du som är medarbetare i Vindelns kommun har rätt att vaccinera dig under arbetstid, om du bokar tid nära din arbetsplats eller distansarbetsplats. Ta en dialog med närmaste chef. Du ska inte registrera frånvaro i självservice.

Viktigt för dig som chef

Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand HR-avdelningen.

Stanna hemma om du är sjuk

Du ska alltid vara hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Hur länge bör jag stanna hemma? Läs råd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.