Förmåner för medarbetare

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda dig som medarbetare bra förmåner.

Här kan du läsa mer om en del av de förmåner som vi erbjuder dig.

Studiestöd och kompetensutveckling

 • Chefsprogram för dig som är ny i rollen som ledare
 • Delta i lokala utvecklingsprojekt
 • Möjlighet att fortbilda dig utifrån verksamhetens behov
 • Möjlighet till ekonomiskt bidrag vid vidareutbildning inom prioriterande områden
 • Fritidsstudiebidrag

Hälsa, friskvård och rådgivning

 • Friskvårdsbidrag 1000 kr per år
 • Rabatterat medlemsskap på Sportlife gym i Vindeln
 • Fri entré till simhallen en gång per vecka
 • Samtalsstöd och rådgivning
 • Företagshälsovård

Försäkring, sparande och pension

 • Personalförsäkringar
 • Tjänstepension
 • Pensionsrådgivning

Arbetstid och ledighet

 • 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år
 • Flexibla arbetstider inom många verksamheter
 • Möjlighet till distansarbete på deltid inom många verksamheter
 • Löneutfyllnad vid föräldraledighet
 • Ersättning från Afa försäkring vid indragen sjukpenning