Förmåner för medarbetare

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda dig som medarbetare bra förmåner.

Här kan du läsa mer om en del av de förmåner som vi erbjuder dig.

Stöd och utveckling

 • Chefsprogram för dig som är ny i rollen som ledare
 • Möjlighet att delta i lokala utvecklingsprojekt
 • Möjlighet att fortbilda dig utifrån verksamhetens behov
 • Möjlighet till ekonomiskt bidrag vid vidareutbildning inom prioriterande områden
 • Fritidsstudiebidrag

Vi värnar om din hälsa

 • Friskvårdsbidrag 1000 kr per år
 • Rabatterat medlemsskap på Avanti Sports Club i Vindeln
 • Fri entré till simhallen en gång per vecka
 • Företagshälsovård vid arbetsrelaterad ohälsa

Ekonomisk trygghet

 • Personalförsäkringar
 • Tjänstepension
 • Pensionsrådgivning

Balans i livet

 • 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år
 • Möjlighet till semesterväxling
 • Flexibla arbetstider inom många verksamheter
 • Möjlighet till distansarbete på deltid inom många verksamheter
 • Löneutfyllnad vid föräldraledighet
 • Ersättning från Afa försäkring vid indragen sjukpenning