Bygga, miljö och infrastruktur

Samråd för detaljplan Granö

Detaljplaneförslaget för Granö Beckasin är nu ute på samråd. Lämna dina synpunkter här.

Att bekämpa invasiva arter

Vackra men skadliga? Arter som sprider sig snabbt, och tränger undan den inhemska floran, brukar kallas invasiva. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska deras framfart.

Stäng av golvvärmen!

Det elvärmda badrumsgolvet är ofta en energibov. Sätt termostaten till samma temperatur som resten av huset, och stäng av under sommaren. Fler tips om hur du spar energi? Kontakta energirådgivaren!

Frågor och svar

Har du en fråga och vill ha ett snabbt svar? Läs vår FAQ. Där har vi besvarat de vanligaste frågorna vi får.

Samråd för avfallsföreskrifter

Vindelns kommun har tillsammans med Vakin tagit fram ett förslag som är ute på samråd under perioden 15 maj-15 juni 2023.

Avgiftsbefrielse för mindre 

fasadändring

Mellan 1 april och 30 september behöver du inte betala bygglovsavgiften vid byte av kulör eller fasad-/takmaterial, så länge åtgärden inte kräver tekniskt samråd.