Rökfria miljöer

De flesta områden dit allmänheten har tillträde ska hållas rökfria enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Följande miljöer ska enligt lagen vara rökfria:

 • Områden och lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet
  Lokaler avsedda för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Restauranger, uteserveringar och andra serveringsställen
 • Hotell och tillfälliga boenden för allmänheten
 • Lokaler där allmänheten har tillträde, till exempel butiker, teatrar och idrottsevenemang inomhus
 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, och även platser som används för andra ändamål, om de ligger inom det inhägnade området.
 • Idrottsanläggningar som används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Rökfria skolgårdar

Vid skolgårdar och andra miljöer där barn och ungdomar vistas bör man särskilt eftersträva att lagen om tobak och liknande produkter följs. Varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan, får röka i eller i anslutning till skolan. Förbudet gäller alla tider på dygnet. Det är även förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever.

Ansvar för rökförbudet

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger, hyr eller på annan grund disponerar en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Entréer

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Skyltning och tillsägelser

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar. Detta innebär bland annat att kommunen utför regelbundna kontroller för att kontrollera att lagen följs på till exempel skolor där rökförbud råder.