Tobaksfria nikotinprodukter

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Från och med 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Om du redan idag säljer dessa produkter behöver du anmäla försäljningen till kommunen. Med din anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Kravet på anmälan för att få sälja tobaksfria nikotinprodukter gäller från den 1 augusti.