Försäljning av folköl

Det krävs inget serveringstillstånd men en anmälan måste göras till kommunen.

För försäljning och servering av öl som har en alkoholhalt överstigande 2,25 upp till och med 3,5 volymprocent – allmänt kallat folköl – krävs inget serveringstillstånd.

Däremot måste en anmälan om folkölsförsäljning göras till kommunen. Det krävs också att livsmedelsanläggningen (butiken, restaurangen) är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen.

Tillsynen av ölförsäljning utförs av miljö- och byggkontoret, och även av polismyndigheten.

Om en livsmedelsbutik eller ett matställe bryter mot reglerna i alkohollagen när det gäller ölförsäljning kan det leda till försäljningsförbud enligt alkohollagen.