Eldning

Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Läs mer om den här och hur den påverkar eldning av trädgårdsavfall. Du kan även läsa om vad du kan göra om eldning blir ett problem från exempelvis kaminer.

Vad ska du göra med ditt trädgårdavfall?

Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre. För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

Vi kommer att uppdatera våra lokala hälsoskyddsföreskrifterna med rätt information, eftersom §8 om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell.

Med trädgårdsavfall menas inte avfall från jord- eller skogsbruk.

Om du vill veta mer om den nya lagstiftningen så har Naturvårdsverket svarat på de flesta frågor här. Länk till annan webbplats.

Dispens för majbrasa

Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens av kommunen om du vill anordna ett valborgsmässofirande med brasa.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter på den som söker dispens.
  • Var firandet ska anordnas
  • Under vilka tider ni ska elda
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljö.

Skicka din ansökan till: miljo@vindeln.se

För att vi ska hinna handlägga er ansökan innan valborg behöver ni lämna in ansökan senast den 19 april.

Har du synpunkter på någons eldning?

Prata med den som eldar

Börja med att prata med personen på ett vänligt sätt. Berätta att du känner dig störd av till exempel röken från eldningen. Fråga om det går att ändra på det som du störs av.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen

Om ni inte kan komma överens om en förändring som båda parter är nöjda med så kan du kontakta oss på miljöenheten. Ett tips är att, under tre veckor innan du kontaktar oss, föra dagbok över dagar och tider som du störs och vad du störs av. Då har vi ett större underlag att utgå ifrån och kan hantera ditt klagomål snabbare.

Befogat klagomål

Bedömer vi att ditt klagomål är befogat så kan vi reglera din grannes eldning.