Vindeln - länk till startsida

Andra utbildningar

Förutom de nationella programmen finns fler gymnasieutbildningar i Sverige. En del av dem är riksrekryterande. På Utbildningsguiden kan du se vilka program som finns. På Sökwebben kan du söka fram vilka studievägar som erbjuds av gymnasieskolorna i länet.

Särskilda varianter

Det finns varianter av de nationella programmen eller inriktningarna, de kallas särskilda varianter. Minst 300 poäng av kursplanen skiljer sig från det nationella programmet i en särskild variant. Det kan vara en profil som skolan har valt eller kurser som har med det lokala näringslivet att göra. En del av de särskilda varianterna är riksrekryterande.

Estetiska varianter

Ett antal skolor i landet har fått tillstånd att erbjuda estetiska särskilda varianter inom de högskoleförberedande programmen.

Riksrekryterande utbildningar

Riksrekryterande utbildningar anses speciellt viktiga, därför erbjuds de till alla elever i landet. Alla som söker blir mottagna i första hand. Du kan läsa om vad det innbär på sidan Mottagen i första eller andra hand. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program.

International Baccalaureate IB

International Baccalaureate är en internationellt erkänd studentexamen. Den ger tillträde till fortsatta studier på högskolor och universitet i fler än 70 länder. IB-programmet är i Sverige treårigt och undervisningen bedrivs på engelska. Det första året är ett förberedelseår (Pre-IB). Läroplaner och examination administreras från Cardiff och Genève.

IB finns i Skellefteå och på många andra platser i Sverige.

Utbildningar med egna examensmål

Det finns sex riksrekryterande utbildningar som inte tillhör något av de nationella programmen och har egna examensmål.

  • Flygteknikutbildningen
  • Marinteknikutbildningen
  • Sjöfartsutbildningen
  • Utbildningen samiska näringar
  • Tågteknikutbildningen
  • Yrkesdansarutbildningen

Spetsutbildningar

Spetsutbildningarna ska ge dig som har förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora extra stimulans i din kunskapsutveckling. Du kommer att få läsa i en avsevärt högre studietakt och ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna.

Estetisk spetsutbildning

Dessa utbildningar är inom ramen för det Estetiska programmet. Det krävs att utbildningen har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det vanliga Estetiska programmet.