Vindeln - länk till startsida

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen förbereder dig för fortsatta studier på högskolor och universitet.

Inriktningar väljer du till år 2 på alla studievägar förutom det estetiska programmet där inriktningen kan starta redan år 1.

Du kan läsa mer om de nationella programmen på Skolverket. På sökwebben kan du se vilka som erbjuds av gymnasieskolorna i länet.

Program och inriktningar

Ekonomiprogrammet

 • Ekonomi
 • Juridik

Estetiska programmet

 • Bild och formgivning
 • Dans
 • Estetik och media
 • Musik
 • Teater

Humanistiska programmet

 • Kultur
 • Språk

Naturvetenskapsprogrammet

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Teknikvetenskap