Kontakta barn och utbildning

Om du vill skicka e-post till någon av kommunens anställda är adressen fornamn.efternamn@vindeln.se

Om personen jobbar inom skolan är adressen fornamn.efternamn@edu.vindeln.se

Barn- och utbildningssektorn

Sektorchef

Lars Johansson
0933- 140 40 eller 070-327 10 08

Sektoradministratörer

Pernilla Hall 0933-140 56

Maria Johansson 0933-140 49

Rektorer

Rektor för förskolor i Vindeln
Christina Kajberg
0933- 141 28 eller 072-220 47 29

Rektor för Renforsskolan
Rebecca Edin
0933-142 49 eller 072-220 47 40

Rektor för Älvbrinkens skola
Richard Grad
0933-140 72 eller 070-327 02 59

Rektor för Älvbrinkens fritidshem Ängen och Paletten
Bodil Jacobsson
0933-140 71 eller 072-220 47 59

Rektor för skola, förskola och fritidshem i Åmsele och Hällnäs
Bodil Jacobsson
0933-140 71 eller 072-220 47 59

Rektor för skola, förskola och fritidshem i Granö och Tvärålund
Johan Söderberg
0933-141 40 eller 070-327 50 54

Rektor för vuxenutbildningen och SFI
Magnus Olofsson
0933-141 11 eller 070-327 29 27

Skolor

Granö småbarnsskola

Kontaktperson

Kristina Hansson
073-401 64 47

Rektor
Johan Söderberg
0933-140 40 eller 070-327 50 54


Hällnäs skola

0933-142 79
070-546 26 43

Rektor
Bodil Jacobsson
0933-140 71 eller 072-220 47 59


Renforsskolan

Rektor
Rebecka Edin
0933-142 49
072-220 47 40

 

Åmsele småbarnsskola

Kontaktperson på skolan
Laila Forsman
070-382 51 81

Rektor
Bodil Jacobsson
0933-140 71 eller 072-220 47 59


Älvbrinkens skola

Rektor
Richard Grad
0933-140 72 
070-327 02 59

Rektor fritidshemmet
Bodil Jacobsson
072-220 47 59

Kurator
Elin Jonson
0933-141 79 eller 072-453 36 80

Skolsköterska
Erika Lundstedt
070-327 06 09


Tvärålunds skola

072-453 36 67

Rektor
Johan Söderberg
0933-140 40 eller 070-327 50 54

Elevhälsan

Skolkurator

Älvbrinken, Tvärålund, Granö småbarnsskola
Elin Jonson
Måndag till torsdag 8.00-16.30
0933-141 79 eller 072-453 36 80

Renforsskolan, Hällnäs, Åmsele småbarnsskola
Nina Gustafsson
Måndag till fredag 8.00-16.30
0933-141 06 eller 072-453 36 85

Skolsköterska

Älvbrinkens skola
Erika Lundstedt
0933-141 14 eller 070-327 06 09

Granö småbarnsskola, Åmsele småbarnsskola, Tvärålund, Hällnäs och Renforsskolan
Eva Holmgren
0933-141 27 eller 070-327 02 38

Skolläkare

Thomas Lindgren. För att träffa skolläkaren, ta kontakt med din skolsköterska.

Specialpedagog

Älvbrinken åk 4-6, Tvärålund, Granö småbarnsskola:
Ann-Louise Hällqvist 070-359 92 14

Årskurs 7-9
Jeannie Olofsson 073-064 59 94

Vuxenutbildningen