Försäkring för barn och elever

Vindelns kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Vindelns kommuns verksamhetsområde. Försäkringsgivare är Protector försäkringar.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla originalkvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräfelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.
  • Anmäl skadan till Protector.

Om du har frågor, kontakta Protector försäkring

08-410 637 00

skador@protectorforsakring.se