Gymnasiesamverkan

Ett samverkansavtal kring gymnasieutbildning finns för Västerbottens län. Det innebär bland annat att ungdomar i länet fritt kan ansöka till nationella program och inriktningar även om utbildningen finns i elevens hemkommun.

Rapportering om Vindelns kommuns elever

Vindeln har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet.

För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går om följande:

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart