Vindeln - länk till startsida

Hälsa i arbetslivet

För alla yrken finns det hälsoaspekter att ta hänsyn till och för vissa yrken är det viktigt att du har rätt information innan du påbörjar utbildningen för att minska risken att du ska behöva byta program mitt under din utbildning.

Jobbafrisk.se vänder sig till dig som ska välja utbildning eller yrke och letar efter information om hur du kan få ett hållbart arbetsliv. Här finns information om yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet.