Vindeln - länk till startsida

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, kan du gå något av de fyra introduktionsprogrammen. Du kan läsa mer i Skolverkets utbildningsguide.

 • Programinriktat val (IMV)
  Utbildningen syftar till att du som elev ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

 • Yrkesintroduktion (IMY)
  Utbildningen består av praktik och undervisning för att du ska få lära dig mer om ett yrke och bli behörig till ett yrkesprogram.

 • Individuellt alternativ (IMA)
  En utbildning skräddarsydd för dig. Den kan innehålla studier, praktik eller annat som du önskar.

 • Språkintroduktion (IMS)
  För dig som nyligen kommit till Sverige och har ett annat modersmål. Tyngdpunkten ligger på svenska språket.

Programinriktat val och Yrkesintroduktion kan vara sökbara via sökwebben. Gå in på Studievägar i Västerbotten så kan du se vilka.

De övriga introduktionsprogrammen söker du via din hemkommun eller direkt hos gymnasieskolan.