Läsårstider

Läsåret är uppdelat i terminer och lov. Alla kommunens grundskolor har samma datum för de olika loven. Skolstart och skolavslutning kan variera beroende på vilken årskurs eleven går i.

Läsåret 2022-2023

Höstterminen 2022

Elever
Årskurs F - 5: 24 augusti - 22 december
Årskurs 6-9: 23 augusti - 22 december

Lärare
15 augusti - 22 december

Lovdagar
Vecka 44 Höstlov 31 oktober - 4 november

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
15 augusti
31 oktober (endast förskola och pedagogisk omsorg)


Vårterminen 2023

Elever
Årskurs F - 5: 11 januari - 15 juni
Årskurs 6 - 9: 11 januari - 14 juni

Lärare
9 januari - 21 juni

Lovdagar
Vecka 10 Sportlov 6 mars - 10 mars
Vecka 15 Påsklov 7 april - 14 april
1 maj
18 maj - 19 maj
5 juni - 6 juni

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
9 januari
16 juni (gäller ej pedagogisk omsorg)


Läsåret 2023-2024

Höstterminen 2023

Elever
Årskurs F - 6: 23 augusti - 22 december
Årskurs 7 - 9: 22 augusti - 22 december

Lärare
14 augusti - 22 december

Lovdagar
Vecka 44 Höstlov 30 oktober - 3 november

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
21 augusti
30 oktober (endast förskola och pedagogisk omsorg)

Vårterminen 2024

Elever
Årskurs F - 6: 10 januari - 12 juni
Årskurs 7 - 9: 10 januari - 11 juni

Lärare
8 januari - 18 juni

Lovdagar
Vecka 10 Sportlov 4 mars - 8 mars
Vecka 14 Påsklov 29 mars - 5 april
1 maj
9 maj - 10 maj
6 juni - 7 juni

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)
8 januari
14 juni (gäller ej pedagogisk omsorg)