Läsårstider

Läsåret är uppdelat i terminer och lov. Alla kommunens grundskolor har samma datum för de olika loven. Skolstart och skolavslutning kan variera beroende på vilken årskurs eleven går i.

 

Läsåret 2022-2023

Höstterminen 2022

Elever

Årskurs F - 5: 24 augusti - 22 december
Årskurs 6-9: 23 augusti - 22 december

Lärare

15 augusti - 22 december

Lovdagar

Vecka 44 Höstlov 31 oktober - 4 november

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)

15 augusti
31 oktober (endast förskola och pedagogisk omsorg)

Vårterminen 2023

Elever

Årskurs F - 5: 11 januari - 15 juni
Årskurs 6 - 9: 11 januari - 14 juni

Lärare

9 januari - 21 juni

Lovdagar

Vecka 10 Sportlov 6 mars - 10 mars
Vecka 15 Påsklov 7 april - 14 april
1 maj
18 maj - 19 maj
5 juni - 6 juni

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)

9 januari
16 juni (gäller ej pedagogisk omsorg)