Vindeln - länk till startsida

Antagningsstatistik

Vi gör sammanställningar av antagningsstatistik varje år. På sökwebben finns aktuell statistik som uppdateras under tiden som antagning pågår.

I statistiken syns bland annat hur många platser det finns på varje program, hur många som är antagna och vilket som var lägsta och medelmeritvärde. Vi gör statistikrapporterna vid tre olika tillfällen under ett antagningsår:

  • Efter preliminär antagning i början av april
  • Efter slutlig antagning i slutet av juni
  • När reservantagningen avslutas den 31 augusti

När vi har avslutat antagningen i augusti sammanställer vi också antagningsåret och gör en presentation inför gymnasiekonferensen i oktober.

Hör gärna av dig om du har frågor eller behöver annan statistik.

Statistikrapporter och sammanställningar