Vindeln - länk till startsida

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola. Förändringen skedde i juli 2023.

Gymnasieantagningen hanterar inte antagning till anpassad gymnasieskola.

Information om anpassad gymnasieskola finns på respektive kommuns webbplats. Om du bor i en kommun som inte finns med, kontakta din studie- och yrkesvägledare för information.