Busskort för elevresa

Eleverna från årskurs 9 ansöker om busskort för elevresa hos sin hemkommun.

Ansökan om busskort

Du som avslutat nian i Vindelns kommun gör en ansökan för ditt busskort inför höstterminen via e-tjänst eller blankett på Mina sidor.

Ansökan kan göras av vårdnadshavare, god man eller elev. Om du har frågor om ansökan, kontakta kommunens busskortshandläggare.

Ditt busskort kommer att skickas direkt hem till din folkbokföringsadress.

Regler när du ansöker om busskort

  • För att kunna ansöka om busskort för elevresa ska du vara elev i gymnasieskola, eller på väg att bli.
  • Busskortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan person.
  • Utbildningen är på heltid
  • Kortaste avståndet mellan skolan och din bostad är minst sex kilometer, även gång- och cykelvägar mäts. Med bostad menas den adress där du är folkbokförd.
  • Barn- och utbildningskontoret bedömer om du, enligt reglerna, har rätt till busskort.
  • Om du ansökt om och fått inackorderingsbidrag har du inte rätt att ansöka om busskort för elevresa.

Att åka med busskort

Busskortet är personligt och du får åka två resor per dag. Det gäller endast under skoldagar.Om du som gymnasieelev inte har med dig ditt busskort får du lösa en enkelbiljett.

Om du avbryter dina studier, flyttar eller får inackorderingsbidrag/-tillägg, eller kortare skolväg än sex kilometer, måste du lämna tillbaka ditt busskort på en gång.

Alla gymnasieelever måste kunna uppvisa någon form av fotolegitimation vid biljettkontroll till exempel skol-id eller liknande. Om skolan inte ger dig ett skol-id måste du ha en annan giltig fotolegitimation.

Legitimationskravet är en resebestämmelse som är gemensam för de fyra nordligaste länen när det gäller gymnasieelever med busskort. Förarna ska inte kontrollera legitimation på skolkortsresenärer, utan ska släppa ombord de resenärer som har giltiga busskort.

Legitimationskontroll görs av kontrollant från bevakningsföretaget Avarn Security. De utfärdar böter till gymnasieelever som inte kan uppvisa giltig legitimation. Om en gymnasieelev reser på någon annans busskort tar kontrollanterna busskortet och ger böter till gymnasieeleven.

Det är viktigt att tänka på säkerheten. Använd därför säkerhetsbälte när du åker buss!

Giltighet

Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag. Bussbyte måste ske inom tre timmar från resans början.

Busskortet är giltigt så länge du går i gymnasieskola, så du behöver inte söka på nytt inför varje nytt läsår.

Tappat eller trasigt busskort

Vid tappat eller trasigt busskort, ansöker du om ett nytt kort via e-tjänsten på Mina sidor.

När ansökan kommit till handläggaren skickas ett tillfälligt busskort ut i väntan på det nya kortet. Busskort skickas alltid till folkbokföringsadressen.