Microsoft Office 365 FAQ

s

Nedan finner ni vanliga frågor och svar om Microsoft 365

Vad är Microsoft Office 365?

Microsoft Office 365 är en molnbaserad produktivitetssvit som erbjuder en rad olika program och tjänster, inklusive e-post, filhantering, kalenderfunktioner, samarbetsverktyg och mycket mer. Den syftar till att underlätta samarbete och öka produktiviteten för användare och organisationer.

Varför inför Vindelns kommun Office 365?

Office 365 erbjuder många fördelar, inklusive molnlagring, samarbetsverktyg, kontinuerliga programuppdateringar och skalbarhet. Det kan hjälpa organisationen att effektivisera arbetsprocesser och öka säkerheten.

Vad är skillnaden mellan Office 365 och traditionell Office-programvara?

Traditionell Office-programvara (till exempel Office 2019) installeras lokalt på datorer. Office 365 är molnbaserat och erbjuder programvara som tjänst (SaaS) via internet. Det innebär att användarna kan nå sina dokument och appar från olika enheter och platser.

Hur kan jag få tillgång till Office 365?

Vindelns kommun införskaffar Office 365-abonnemang direkt från Microsoft. Därefter kommer du som användare kunna logga in med ditt angivna användarkonton för att komma åt tjänsterna.

Vilka appar och tjänster ingår i Office 365?

Office 365 inkluderar appar som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, och många andra. Det finns olika planer som erbjuder olika appar och funktioner.

Vad händer med våra befintliga e-postkonton när vi går över till Office 365?

E-postkonton kan migreras till Office 365. Det kan kräva en planerad övergångsprocess, inklusive migrering av e-postdata från den befintliga e-postservern till Office 365. Microsoft erbjuder verktyg och resurser för detta ändamål.

Är Office 365 säkert?

Ja, Microsoft har ett omfattande säkerhetsramverk för Office 365, inklusive datakryptering, åtkomstkontroller, säkerhetskopiering och övervakning. Vindelns kommun kan också vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa datasäkerheten.

Hur påverkas användarna av övergången till Office 365?

Användare kommer att uppleva en förändring i hur de arbetar med program och tjänster. De kommer att använda webbaserade appar och ha tillgång till sina filer från olika enheter. Utbildning och support är viktiga för att hjälpa användare att anpassa sig till förändringarna.

Kan Office 365 anpassas till våra organisationens behov?

Ja, Office 365 är anpassningsbart. Organisationer kan konfigurera och anpassa tjänsterna för att uppfylla sina specifika behov, inklusive anpassade e-postdomäner, användarbehörigheter och integration med andra system.

Vad är nästa steg för att implementera Office 365 i vår organisation?

För att implementera Office 365 bör organisationen först utarbeta en genomtänkt plan, inklusive migreringsstrategi, användarutbildning och säkerhetsåtgärder. Sedan kan man börja med installation och konfiguration av tjänsterna.