Uppstartsguide

Här följer en guide för de steg du ska utföra för att kunna använda Microsoft 365 (förkortas till M365).

Du behöver inte genomföra alla punkter på samma gång men du bör gå igenom hela guiden för att kunna använda M365 enligt kommunens riktlinjer.

Steg 1 - Vad är Microsoft 365?

Introduktion till M365. Beräknad tid 3 minuter.

Steg 2 - Installera Microsoft 365

För att kunna använda M365 behöver du ladda ner det. Beräknad tid 5 minuter.

Steg 3 - Säker inloggning

Konfigurera säker tillgång till Microsoft 365 -Multifaktorautentisering (MFA). Beräknad tid 10minuter.

Steg 4 -Logga in

Hur du loggar in i M365. Beräknad tid 3 minuter.

Steg 5 -Uppdatera din profil

Vi visar dig hur du byter bild och information om dig. Beräknad tid 5 minuter.

Steg 6 - Var ska jag skapa och spara mina dokument

Vi igenom vad som gäller kring att skapa, spara och hantera i filer i M365. Beräknad tid: 10 minuter.

Steg 7 - Teams

Här får du lära dig mer om Teams. Beräknad tid 15 minuter.

Steg 8 - Support och stöd

I sista steget går vi igenom support och stöd i M365. Beräknad tid: 3 minuter.