Artikeln publicerades 10 oktober 2022

Vindelns kommun inför ny förvaltningsorganisation

Från och med 1 januari 2023 införs en ny organisation i Vindelns kommun. Förändringen innebär att så kallade utskott kopplas till respektive sektor-område samt att kommunstyrelsen blir enda operativ nämnd.

Ambitionen är att organisationsförändringen innebär kortare beslutsvägar.

Övriga förändringar som ska samverkas och beredas för beslut av kommunstyrelsen 13 december består av bland annat av följande punkter;

  • Respektive sektorchef ansvarar till största del för det egna sektor-området men också för kommunens övergripande utveckling.
  • Förvaltningschefer samt verksamhetschef kommunal utveckling inplaceras som sektorchefer och anställs med ett förordnande om fyra år.
  • Kommundirektör anställs på förordnande om fyra år.
  • Verksamhetsutvecklingsgrupp bildas – gruppen leds av kanslichef och har till uppgift att identifiera viktiga utvecklingsområden för kommunen. Verksamhetsutvecklingsgruppen kommer fungera som beredande organ för ledningsgruppen.