12 juni 2023 kl. 15.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Workshop - Näringslivsstrategi för Vindelns kommun

Vindelns kommun ska ta fram en ny näringslivsstrategi för åren 2023-2025 i samverkan med näringslivet.

Strategin kommer sätta ramarna för kommunens arbete med näringslivsfrågor. Målet är att stärka förutsättningarna för det lokala näringslivet att verka på platsen. Det ska vara lätt att driva, starta och etablera företag i Vindelns kommun.

Under mötet kommer vi under ledning av Jenny Eklund, processledare och företagare, arbeta oss igenom viktiga frågeställningar som påverkar de lokala företagens förutsättningar och fånga upp era idéer och åsikter.

Med oss har vi också Mats Andersson, Svenskt Näringsliv Västerbotten och Christina Andersson, näringslivsansvarig, från Timrå kommun som har norra Sveriges bästa näringslivsklimat. Synpunkter, tankar och idéer från mötet kommer sedan att följa med in i utformningen av strategin.


Vi avslutar mötet med en sommarinspirerad middag med tid för mingel.
Anmäl dig via länk >>>  Länk till annan webbplats.
eller mail till Angelica Johannsson, angelica.johansson@vindeln.se senast den 9/6.


Kontakt
Angelica Johansson
angelica.johansson@vindeln.se
070-233 26 21


Varmt välkomna – din medverkan kommer påverka framtida förutsättningar för Vindeln!