24 maj 2023 kl. 18.30-20.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Varmt välkomna till förskoleklass på Älvbrinkens skola läsåret 23/24

Välkommen till förskoleklassens och fritidshemmets föräldramöte onsdagen 24 maj, kl.18.30 i Älvbrinkens matsal.

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är tillgänglig för alla. Målet med vår verksamhet är att alla barn ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill även verka för att barnen ska få en mjuk och trygg övergång från förskola till skola. I förskoleklassen varvar vi lek med arbetsuppgifter och idrott.

Traditionen är att vi bjuder in till ett föräldramöte på våren innan barnen börjar förskoleklass där ni får möjlighet att träffa våra pedagoger i förskoleklass samt i fritidshemmet.

Med vänliga hälsningar
Bitr. rektor Bodil Jacobsson med personal