22 februari 2023 kl. 18.30-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

PEPP-kväll – Hur mår våra ungdomar

Varmt välkommen till en pepp-kväll där vi redovisar Renforsskolans enkät om psykisk hälsa, alkohol- och drogvanor.

Varje hösttermin genomför Renforsskolan en enkät som handlar om elevernas psykiska mående, alkohol/droger och trygghet.
Detta görs i ett samarbete mellan Vindelns kommuns skola, socialtjänst, fritidsförvaltning samt Polisen. Resultaten sammanställs, analyseras och presenteras sedan för berörda parter.
Denna kväll erbjuds vårdnadshavare och andra intresserade att ta del av enkätresultaten och analysen.

Datum: Onsdag 22 februari
Tid: 18.30-20.00
Plats: Folkhögskolan