13 maj 2022 kl. 08.00-09.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digital näringslivsfrukost med temat platsutveckling och platsattraktion

Näringsliv i samverkan hälsar välkommen till digital näringslivsfrukost med teamat platsutveckling och platsattraktion.

Datum: Fredag 13 maj.
Tid: Kl.08.00-0.00

Här ansluter du till mötet>>> Länk till annan webbplats.

Här anmäler du dig för att delta>>> Länk till annan webbplats.

Hur uppfattas din plats? Hur ser omvärldens bild ut? Vilket behov av förändring har bilden? Vilka behov av platsutveckling finns för att platsen ska vara attraktiv för befintliga och nya invånare, besökare, företag och investeringar i framtiden?

Vi är därför glada över att välkomna Marlene Hassel, Hassel & Co med mångårig erfarenhet och kunskap inom ämnet som morgongäst tillsammans med Emelie Höglander, Näringsliv Vännäs kommun som leder ett pågående platsutvecklingsprojekt i Vännäs.