7 mars 2022 kl. 15.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Upphandling av maskintjänster

Vindelns kommun kommer under början av mars gå ut med upphandling gällande ett rangordnande avtal för olika former av maskintjänster. Du kommer alltså kunna lägga anbud på en eller flera kategorier i avtalet.
Innan upphandlingen läggs ut så vill vi gärna ha synpunkter på underlaget.

Maskintjänster

Vindelns kommun kommer under början av mars gå ut med upphandling gällande ettrangordnande avtal för olika former av maskintjänster.

Välkommen till ett dialogmöte inför upphandlingen av maskintjänsterna.
Måndagen den 7/3 klockan 15-16.

Anmälan till angelica.johansson@vindeln.se 070-233 26 21 och
mejla för att få ta del av utkast på upphandlingsunderlagen.

Dina synpunkter/frågor kan du antingen maila eller lämna muntligt vid mötet.
Synpunkter/frågor skickas till verksamhetschef Erika Johansson, erika.johansson@vindeln.se

Efter den 7 mars kommer eventuellt redigering att ske och därefter kommer underlaget att läggas ut för upphandling.