2 november 2021 till 3 november 2021 kl. 11.30-12.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Förskolekonferens- Samiska i förskolan

Vindelns kommun arrangerar, i samarbete med Sametingets Språkcentrum och sju andra kommuner, förskolekonferensen Samiska i förskolan. Konferensen äger rum i Umeå under Samiska Veckan, Ubmejen Biejvieh.

Konferensen kommer att handla om samiska språk och samisk kultur i förskolan. Den riktar sig till förskolelärare, barmskötare, rektorer för förskoleverksamhet, barn- och utbildningschef, chef för samiska samordnare, andra ansvariga för arbetet med samer och nationella minoriteter i kommuner inom förvaltningsområder för samiska språken, kommunpolitiker, Sametingets språknämnd samt alla andra intresserade.