Kultur

I Vindelns kommun finns ett varierat kulturliv som till största delen arbetas fram av biblioteksverksamheten och av våra aktiva kulturföreningar.

Här finns ett flertal duktiga och engagerade kulturföreningar som arrangerar föreläsningar, utställningar och föreställningar av olika slag.

Information om kommande arrangemang finns i kommunens evenemangskalender.

En kulturanslagstavla – Kulturväggen – finns vid Coop i Vindeln.