Skytteanläggningar

Skyttehallen

Vindelns skyttehall finns på Fritidscentrum och är enligt Ragnar Skanåker i världsklass. Vi nöjer oss med att konstatera att den är väl genomtänkt och tillgodoser de högt ställda krav som de olika skytteformerna och skyttarna kräver.

  • Utmärkt allmän- och tavelbelysning.
  • Välavvägd, till skytte avmätt färgsättning.
  • Högtalaranläggning.
  • Perfekt ventilation.
  • Omklädningsutrymme, publikrum, skjutledarrum och vapenvårdsrum.

Viltmålsskytte

Från 50 meter mot rörligt mål i form av löpande vilt. Målindikering med siffror på elektrisk tavla. Reglerbara hastigheter på det löpande målet. Även viltmålsskytte med luftvapen.

Korthållsskytte

Elektroniska banor, Megalink, korthåll 50 meter, 16 banor. Vid varje bana finns ett upp- och nerfällbart bord för liggande gevärsskytte.

Pistolskytte

16 banor från 50 eller 25 meter. Elektroniska banor, Megalink.

Luftvapenskytte

Stående eller sittande mot 40 elektroniska banor, Megalink. 10 av banorna är höj- och sänkbara för att möjliggöra skyte i valfri ställning. 30 av banorna har höj- och sänkbara bord. Möjlighet att skjuta mot 10 banor med taveltransportörer finns dessutom.

Skyttebanor

Ramselefors skjutbana i byn Ramsele vid Umeälven är den största och modernaste skytteanläggningen i privat drift i Norrland. Den består av 24 tavelställ med elektronisk markeringsutrustning för gevärsskytte från både 50 och 300 meter.

Till anläggningen hör även en liten värmestuga och en större klubbstuga med serverings- och duschmöjligheter. Skjutbanan används flitigt under sommarhalvåret och föreningen anordnar varje år en av de största och populäraste gevärstävlingarna i Sverige - Tavelträffen - som samlar ett stort antal deltagare med medföljande familjer.