Fritidsgården

Du som går i årskurs sex till och med gymnasieklass är välkommen till fritidsgården. Vi har öppet fyra kvällar i veckan.

Fritidsgården kommer att öppna från och med den 3 september 2021. Uppmärksamma dock att fritidgården kan behöva stänga igen om förutsättningarna förändras eller nya restriktioner gällande covid-19 utfärdas.

Har du frågor? Kontakta Andreas Sandström, fritidsledare 072-220 47 19

eller Nicholas Nordlander, fritidsgårdsföreståndare 070-537 06 66

Öppettider

Öppet januari - juni och augusti - december
Tisdag 18-21
Torsdag 18-21
Fredag 18-21
Lördag 18-22

Fritidsgården har stängt på sommaren och på jullovet.

Fritidsgården finns på FC i Vindeln, Kläppavägen 8.

Aktiviteter

Utöver traditionell fritidsgårdsverksamhet anordnar ungdomsverksamheten också olika arrangemang såsom resor och utflykter med ungdomarna, tävlingar, spel och lekar, temakvällar med mera. Ett ofta återkommande arrangemang är evenemanget på skolavslutningsdagen som innehåller bland annat dans och musik, spel och lekar samt försäljning och grillning. Ungdomsverksamheten är givetvis drogfri.

Fritidsledarna ordnar även utomhusaktiviteter under pandemin. Håll koll på vad som händer på Vindelns fritidsgård på Facebook.

Personal

Pontus Karlsson är fritidsledare på fritidsgården.

Camilla Sjöblom och Andreas Sandström är fritidsledare även på Renforsskolan dagtid.

Nicholas Nordlander är fritidsgårdsföreståndare och ANDT-samordnare (alkohol, narkotika, droger och tobak).

Gårdsråd

Rådet har till uppgift att tillvarata ungdomarnas intressen och behov och föra dessa vidare till politiker och tjänstemän. Vill du vara med i rådet? Kontakta Nicholas.

Ungdomsverksamheten håller ett nära samarbete med kommunens övriga verksamheter såsom exempelvis skola och socialtjänst. Kommunens ungdomsverksamhet är också noga med att samverka med övriga aktörer i samhället som sponsrar ungdomsverksamhet som bedrivs utanför kommunal regi.