Fritidsgården

Du som går i årskurs sex till och med gymnasieklass är välkommen till fritidsgården. Vi har öppet fyra kvällar i veckan.

Stängt på grund av skärpta allmänna råd och restriktioner

På grund av de skärpta allmänna råden kopplat till covid-19 är Vindelns fritidsgård stängd tills vidare.

Fritidsledarna har startat en Discordchat, där de kan prata med ungdomar digitalt och även spela med varandra. Fritidsledare kommer att finnas tillgängliga på chatten torsdagar och fredagar klockan 18-21.

- Vi kommer också att åka bil runt i samhället vissa helger, för att ungdomarna ska kunna få prata eller om de skulle behöva hjälp på något sätt, säger Nicholas Nordlander, föreståndare för fritidsgården.

Fritidsledarna ordnar även utomhusaktiviteter. Håll koll på vad som händer på Vindelns fritidsgård på Facebook.

Har du frågor? Kontakta Andreas Sandström, fritidsledare 072-220 47 19

eller Nicholas Nordlander, fritidsgårdsföreståndare 070-537 06 66

Vanliga öppettider

Öppet januari - juni och augusti - december
Tisdag 18-21
Torsdag 18-21
Fredag 18-21
Lördag 18-22

Fritidsgården har stängt på sommaren och på jullovet.

Fritidsgården finns på FC i Vindeln, Kläppavägen 8.

Aktiviteter

Utöver traditionell fritidsgårdsverksamhet anordnar ungdomsverksamheten också olika arrangemang såsom resor och utflykter med ungdomarna, tävlingar, spel och lekar, temakvällar med mera. Ett ofta återkommande arrangemang är evenemanget på skolavslutningsdagen som innehåller bland annat dans och musik, spel och lekar samt försäljning och grillning. Ungdomsverksamheten är givetvis drogfri.

Personal

Pontus Karlsson är fritidsledare på fritidsgården.

Camilla Sjöblom och Andreas Sandström är fritidsledare även på Renforsskolan dagtid.

Nicholas Nordlander är fritidsgårdsföreståndare och ANDT-samordnare (alkohol, narkotika, droger och tobak).

Gårdsråd

Rådet har till uppgift att tillvarata ungdomarnas intressen och behov och föra dessa vidare till politiker och tjänstemän. Vill du vara med i rådet? Kontakta Nicholas.

Ungdomsverksamheten håller ett nära samarbete med kommunens övriga verksamheter såsom exempelvis skola och socialtjänst. Kommunens ungdomsverksamhet är också noga med att samverka med övriga aktörer i samhället som sponsrar ungdomsverksamhet som bedrivs utanför kommunal regi.