Vill du ha företagsbesök

Vi kommer gärna på besök i just ditt företag.

Sjungaregården

Vi kommer gärna på besök i just ditt företag, tar en kopp kaffe tillsammans och diskuterar. En bra dialog mellan Vindelns kommun och företagen ger förutsättningar för ett gott företagsklimat

Kommunledningen och näringslivs-representanter gör regelbundet besök hos företag runt om i kommunen. Målsättningen är att göra ett par företagsbesök i veckan som en naturlig del av verksamheten.

En bra dialog mellan Vindelns kommun och företagen ger förutsättningar för ett gott företagsklimat. Företagsbesök är ett sätt för kommunen att få kunskap och förståelse för speciella förutsättningar som Vindelns näringsliv har att förhålla sig till. Personliga möten hjälper till att förenkla dialogen och ger kommunens representanter möjlighet att informera om den kommunala verksamheten.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Angelica Johansson om du önskar att vi kommer på besök till ditt företag.

angelica.Johansson@vindeln.se
070-233 26 21