Vårt erbjudande

Bild på barn

Vi vill göra Vindeln bättre för framtida generationer. Det vi gör idag lägger grunden för hur samhället ser ut i många år framåt.
Det är ett fint och ansvarsfullt uppdrag som du kan vara en del av.

Under 2022 har vi undersökt hur våra medarbetare upplever oss som arbetsgivare och vad som skapar stolthet. Vi vill lyfta fram dessa röster. Det är medarbetarnas egna berättelser som lägger grunden för vårt arbetsgivarerbjudande, tillsammans med vår vilja och vision för framtiden.

Detta är vad vi erbjuder dig.

”Vindeln är vidsträckt till ytan men kommunens verksamhet ska kännas nära. Service, kultur och fritid ska finnas tillgängligt för oss alla som bor här. För även om naturen är stor och mäktig ska vi människor vara nära.”

ur Vindelns kommuns vision 2030


Tillsammans är vi Vindeln

De flesta av våra medarbetare upplever en stark sammanhållning på den egna arbetsplatsen. Vi är helt enkelt väldigt lojala människor som ställer upp för varandra. Det här är vi väldigt glada över.

För tänk hur mycket bra som görs ute på varje arbetsplats, tack vare teamkänsla, öppenhet och respekt för varandra. Hur häftigt vore det inte om alla 500 kollegor hade samma känsla? Då kan vi flytta berg tillsammans.

Din kompetens skapar värde för andra

Hos oss får du många tillfällen att lyckas och att överraska dig själv med hur mycket du faktiskt kan. Här får du också vara med och göra skillnad, på riktigt. Som en av våra medarbetare sa, så är du ju med och förändrar världen, genom att göra den här platsen lite bättre.

Något som våra medarbetare har gemensamt är att de är kompetenta och skickliga, de är helt enkelt bäst på sitt jobb. Som medarbetare hos oss använder du din skicklighet och ditt goda omdöme för att lösa problem. Du har också en stor respekt för dina kollegors kompetenser, precis som de respekterar din. Du har ju inte mindre än omkring 500 fantastiska kollegor.

Förtroende att prova, hitta lösningar och använda din kreativitet

Här finns en plats för dig att växa. Jobben hos oss är många gånger varierande, så som det ofta är i en liten kommun. Vi får lov att vara duktiga på lite av varje och det skapar både variation och stimulerar utveckling.

Vi är lösningsfokuserade och uppskattar att du tar för dig om du vill växa i din roll. Här är du omgiven av skickliga problemlösare som gillar att vrida och vända på problem för att komma fram till den bästa lösningen.

Att få trixa och fixa, stöta och blöta problem med kollegor.

Peter Lindberg, IT-tekniker,
om vad som är det roligaste med jobbet.

Ett av våra främsta kännetecken är att vi har ett öppet och stöttande klimat och en stark sammanhållning på våra arbetsplatser. Här uppmuntrar vi varandra att våga prova och det är helt okej om det blir fel ibland. Man måste testa för att lyckas. Med förtroende att få vara kreativ och testa idéer växer vi både som människor och som organisation.

En chans att skapa mervärde

Våra medarbetare är duktiga på att hitta tillfällen att göra det lilla extra för våra kunder. Det är omsorgsfulla handlingar som skapar mervärde för dem vi finns till för.

När de gör detta skapar det en särskild stolthet. Som en av våra kloka medarbetare sa, det gäller att se det stora i det lilla. Hos oss får du stor frihet under ansvar. Det ger dig utrymme att skapa tillfällen där du kan lägga lite extra tid och engagemang på något.

Tillsammans blir arbetet roligare och bättre

Om du skulle fråga en av våra medarbetare vad som är det bästa med jobbet kan vi (nästan) garantera att svaret blir arbetskamraterna. Det kollegiala stödet är stort och här är du aldrig ensam med ett problem. Vi gör det tillsammans, för det blir bättre så. Både för individen och för verksamheten.

Våra medarbetare ser att alla har sin uppgift och att alla behövs. Vi värnar om varandra och känner stolthet när andra lyckas. Det är samarbete på riktigt.

Du har en viktig roll och är en del av helheten

Våra medarbetare är duktiga på att lyfta olika områden där vi kan bli bättre. Vi har högt i tak och tycker att alla ska bli hörda. Vi vill heller inte skönmåla något som upplevs som ett utvecklingsområde.


En del i det utvecklingsarbete vi har framför oss är att vi ska bli bättre på att visa upp oss själva och allt det goda arbete som sker. Vi ska bli bättre på att lyfta fram medarbetare, att visa uppskattning och att genom handling visa att vi värdesätter det engagemang du har och den insats du gör för Vindelns kommun.