Tomma hus - som kanske väntar på just dig?

I vår kommun likväl som i många andra kommuner finns det dolda boenderesurser – ödehus eller lågt nyttjade fritidshus.

Flera av byaföreningarna är därför aktiva i arbetet med att inventera, kontakta nuvarande ägare och bidra till att tillgängliggöra hus efter hus.

Vi vet att det finns ett stort kompetensförsörjningsbehov från vårt näringsliv och samtidigt önskan om ökad livskraft ute i våra naturligt vackert belägna byar.

Från kommunens sida arbetar vi bland annat genom projektet Verkstad – Hemma är Vindeln för att stimulera och bidra med fakta och information samt kommunikationsinsatser som stöttar detta viktiga och långsiktiga arbete.

Kontaktuppgifter byaföreningar Vindelns kommun

Ort

Kontaktperson/

mailadress

Kontaktsida

Slipstensjön

Tomas Sandström
ptsandstrom@telia.com

www.facebook.com/
Slipstensjon Länk till annan webbplats.

Åmsele

Kent Andersson
kent_m_andersson@yahoo.com

www.facebook.com/
amselebyaforening Länk till annan webbplats.

Hällnäs

Elisabet Atmarsson
hallnassamhallsnamnd@gmail.com

www.facebook.com/
hallnassamhallsnamnd/ Länk till annan webbplats.

Tvärålund

Anders Lundgren
anders.lundgren@alo.se

https://tvaralund.com/ Länk till annan webbplats.

Granö

Sara Paulsson
sarasglutenfria@hotmail.com

www.facebook.com/
groups/513824245322549/ Länk till annan webbplats.

Tegsnäset

Mattias Levisson
mattix@vindeln.net

www.facebook.com/
groups/513824245322549 Länk till annan webbplats.

Överrödå

Evelina Åström
rut.inga.evelina@gmail.com

https://www.facebook.com/ Länk till annan webbplats.
overrodabygdeforening/ Länk till annan webbplats.

Slipstenssjön har vaknat till liv Länk till annan webbplats.

För drygt 20 år sedan stängde affären i Slipstensjön. I dag blåser det helt andra vindar för de 37 bofasta. ”Slipen” är i allra högsta grad levande igen

Levande landsbygd ska bli sann Länk till annan webbplats.

Det råder brist på bostäder i Vindelns kommun. En lösning på problemet kan vara att nyttja lågt nyttjade fritidshus eller ödehus.

Hjuken

Hjuken en av många vackra byar i Vindeln. Foto: BERTIL HAGBERG

Drömmer du om ett
hus på landet i Vindeln?

Är du intresserad av hus/fastighet i våra byar? Välkommen att kontakta någon av byaföreningarna direkt eller prata med vår projektledare.

Kontakta Caroline Nyström caroline.nystrom@vindeln.se
072-220 47 31