Människor från hela världen
besöker Aurora Borealis i Ekorrsele

Donald och Maria Eriksson flyttade till Ekorrsele 1988. Tre år senare köpte de sin första hund och 1993 startade de hundspanns-företaget Aurora Borealis.
Nästa år firar de 30-årsjubileum och verksamheten lockar människor från hela världen att besöka den lilla byn.