Utbildning för chefer i arbetsmiljö

Våra webbutbildningar syftar till att du som chef på ett metodiskt sätt får möjlighet ta in ny kunskap och reflektera över frågeställningar med direkt koppling till din yrkesvardag.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är speciellt anpassad för kommun- och regionsektorn.

Beräknad tidsåtgång är sex halvdagar plus förarbete.

Suntarbetslivs OSA-utbildning

Suntarbetslivs OSA-utbildning är speciellt anpassad för kommun- och regionsektorn.

Beräknad tidsåtgång är en halvdag plus förarbete.

Webbutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningens syfte är att ge verktyg för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

Beräknad tidsåtgång är cirka 30 min.

iKnow

iKnow erbjuder en stor mängd utbildningsavsnitt inom ledarskap och personlig utveckling. Avsnitten har formen av korta videoföreläsningar som du ser direkt på din dator.