Introduktionsutbildning för personal inom vård och omsorg

Nedan hittar du ett introduktionspaket som riktar sig till ny personal inom vård och omsorg. Paketet är framtaget av Socialstyrelsen och Karolinska institutet för att ge baskunskaper för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorg.

Som ny medarbetare inom Vindelns kommun ska du genomföra följande utbildingar:

  • Basala hygienrutiner i vård och omsorg
  • Del 1: Introduktion till arbete inom vård ocvh omsorg
  • Del 2: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande
  • Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • Utbildning 2 - triage och användande av personlig skyddsutrustning
  • Jobba säkert med läkemedel - demenscentrum

Länkar till utbildningarna hittar du längst ner på sidan. På en del av utbildningarna behöver du logga in med bank-id första gången. Därefter kan du logga in med användarnamn och lösenord. Efter genomförd utbildning ska du skriva ut ett diplom och ge det till vikariesamordnarna på vikariepoolen.