Delegeringsutbildning

Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering inom äldreomsorgen och socialtjänstens verksamheter.