Upphandling

Vindeln kommuns upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och god trovärdighet. En tydlig etisk hållning som främjar våra värderingar ska finnas.

Inköps- och upphandlingspolicyn, samt lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan närliggande lagstiftning, fastslår den yttre ram som gäller vid upphandlingar för kommunens styrelser, nämnder, verksamheter och bolag.

Regler för inköp och upphandling kompletterar inköps- och upphandlingspolicyn medan Ansvar och roller beskriver rollfördelning vid upphandlingar.

Delegation vid upphandling beskriver kommunens beslutsinstanser vid upphandling enligt Lag om Offentlig Upphandling, LOU.

Direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling beskriver vilka regler som gäller vid direktupphandling, medan Dokumentation av direktupphandling tar upp vad som är viktigt att tänka på inför upphandlingen.