Tjänstelegitimation - SITHS

Ditt SITHS-kort är en identitetshandling som visar vem du är och att du arbetar inom Vindelns kommun.

SITHS-kortet uppfyller den nationella standarden för elektronisk legitimation, innehållande såväl personlig legitimation som tjänstelegitimation.

Chef beställer kortet

Lämna den ifyllda blanketten till din korthandläggare, som tar kontakt med den anställde och sörjer för kortutgivningen.

I händelse av att medarbetare inte kan styrka sin identitet med godkänd ID-handling ska personen fylla i Intyg om styrkt identitet.

Korthandläggare inom socialtjänsten

Liselotte Eklund, 0933-141 33, liselotte.eklund@vindeln.se

Carin Johansson, 0933-140 36 , carin.johansson@vindeln.se

Liza Wikström, 0933-140 25, liza.wikstrom@vindeln.se

Erika Holmström, 0933-140 55, erika.holmstrom@vindeln.se