Retrå resursverksamhet

Retrå är en kommunal verksamhet med syfte att ge personer som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.

Verksamheten består av verkstad, butik/textil, bilvård och Retrå Service.

Retrå Service utför uppdrag åt kommunens verksamheter. Det rör sig om enklare servicesysslor, hantering av returmaterial, vissa transporter med mera.

Beställning av jobb

Retrå Service kan inte ta emot beställningar via telefon. Beställningen ska göras skriftligt. För att underlätta hanteringen av beställningar av jobb som ska utföras av Retrå Service finns en beställningsblankett. Kom ihåg att fylla i kontering för den verksamhet som ska betala för arbetet.

Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och skicka den via e-post. Spara blanketten när du har fyllt i den så vet du vad du har beställt. Eller skriv ut den och fyll i den med penna.