Nya ramavtal

Här presenteras nya ingångna ramavtal för Vindelns kommun.

Tekniska konsulter - bygg - & projektledning - Avtalsstart 2024-07-01

Tekniska konsulter - kontrollansvarig - Avtalsstart 2024-07-01

Mjukpapper - Avtalsstart 2024-09-01

Gardiner, solskydd och tillbehör - Avtalsstart 2024-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Soffor och tillhörande möbler - Avtalsstart 2024-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkontenensmaterial - Avtalsstart 2024-05-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyra och tvätt av entrémattor - Avtalsstart 2024-05-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handdukar, bäddutrustning och övriga textilier - Avtalsstart 2024-05-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter Arkitektur stadsutveckling - 2024-03-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter VVS - Avtalsstart 2024-03-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontorsmöbler - Avtalsstart 2024-03-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elrevisionsbesiktningar - Avtalsstart 2024-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagshälsovård - Avtalsstart 2024-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel grossist, frukt och grönt samt mejeriprodukter - Avtalsstart 2024-03-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besiktning av lekplatsutrustning - Avtalsstart 2024-03-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Trafik - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Städmaskiner - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Arkitektur i byggnader - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Planarkitekt - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala enheter för arbetsplats och skola - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - storkökskonsult - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - konstruktrör bygg - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdsängar och madrasser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möbler till skolor och andra offentliga miljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskap och service - Avtalsstart 2023-08-15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tömning fettavskiljare och kvarnat matavfall - Avtalsstart 2024-02-01 Länk till annan webbplats.

Besiktning av brandlarm och sprinklersystem - Avtalsstart 2024-01-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HVB Barn och unga - Avtalsstart 2023-12-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisionstjänster - Avtalsstart 2024-01-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjärtstartare - Avtalsstart 2023-12-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tolktjänster - Avtalsstart 2023-10-01 Länk till annan webbplats.

Arbetsstol - Matningsstol och enklare arbetsstol - Avtalsstart 2023-10-01 Länk till annan webbplats.

Arbetsstolar - individuell arbetsstol - Avtalsstart 2023-10-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilvårdstjänster - Avtalsstart 2023-11-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel i butik - Avtalsstart 2023-08-01 Länk till annan webbplats.

Vinterväghållning Vindelns byar - Avtalsstart - 2023-09-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Fuktsakkunnig - Avtalsstart 2023-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hobby och pysselmaterial - Avtalsstart 2023-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Litteratur - Pappersböcker och ljudböcker - Avtalsstart 2023-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallskärl - Avtalsstart 2023-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildskärmsglasögon och synundersökning - Avtalsstart 2023-06-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - VA- och dagvattenutredningar - Avtalsstart 2023-04-11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Entreprenadbesiktningar - Avtalsstart 2023-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Projektledning och byggledning - Avtalsstart 2023-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Skiss, utredning, planteringsförslag inom omr. landskap - Avtalsstart 2023-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Geoteknik - Avtalsstart 2023-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Utredning och projektering, gata och mark - Avtalsstart 2023-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska konsulter - Vibrationsmätning och riskbedömning - Avtalsstart 2023-04-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektorer och smartboards - Avtalsstart 2023-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.