HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag handlar om allt som berör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. På så sätt bidrar HR-avdelningen till att skapa förutsättningar för verksamheterna att nå sina mål.

Kontakt

Vi som jobbar med HR har olika fokusområden, men vi finns alla här för att stötta dig i dina frågor. Vi ser gärna att du kontaktar oss via vår gemensamma e-post, så att vi kan ge en snabb och effektiv service.

Kontakt: hr@vindeln.se

HR-avdelningens ansvarsområden

HR-avdelningen har tre övergripande ansvarsområden.

Det strategiska

Att se till att vi har processer som stöder oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare, vilket bland annat berör rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling, belöningssystem och vår personalpolitik i stort.

Det operativa

Att se till att verksamheterna får konsultativt stöd i personalfrågor som kan beröra allt från arbetsrätt till konflikthantering. Men också att se till att vi som arbetsgivare förhåller oss till lagar och avtal på ett korrekt sätt.

Det administrativa

Att se till att allt administrativt personalarbete fungerar löpande.