Fackliga organisationer

Vindelns kommun värnar om ett bra samarbete med de fackliga organisationerna. Fackligt representeras vår verksamhet av nedanstående organisationer samt kontaktpersoner.

Kommunal

Sektionsföreträdare

Åsa Forsell, 0933-140 47, 010-442 96 75, vindeln.vasterbotten@kommunal.se

Huvudskyddsombud för sociala sektorn

Älvbacken: Maria Enryd, maria.enryd@vindeln.se

Almagården, Industrivägen 14 och 16, personlig assistans, Älvan, Retrå, Servå, Poolen, boendestöd, stöd i särskilt anpassat boende: Oskar Fransson, oskar.fransson@vindeln.se

Hemtjänsten: Linda Arvidsson, linda.arvidsson@vindeln.se

Huvudskyddsombud för barn- och utbildningssektorn samt kommunal utveckling

Johan Bertilsson, johan.bertilsson@edu.vindeln.se

Vision

Ordförande

Barbro Arvidsson, 0933-140 26, barbro.arvidsson@vindeln.se

Sveriges Lärare

Ordförande

Maria Nilsson, 072-453 36 56, maria.nilsson@edu.vindeln.se

Huvudskyddsombud

Helena Röring, helena.roring@edu.vindeln.se

Vårdförbundet

Kontaktperson

Emma Eriksson, emma.eriksson@vindeln.se

Sofia Annetorp, sofia.annetorp@vindeln.se

Fysioterapeuterna

Kontakt ombudsman

Kajsa.hedin@regionvasterbotten.se

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Kontaktperson

Jill Eriksson, 0933-140 90, jill.eriksson@vindeln.se
Birgitta Dahle, 0933-142 23, birgitta.dahle@vindeln.se

Ledarna

Kontakt ombudsman

Magnus Gouffrich, magnus.gouffrich@ledarna.se

Akademikerförbundet SSR

Kontaktperson

Erika Holmström, 0933-140 55, 070-600 73 62, erika.holmstrom@vindeln.se

Sveriges Skolledare

Kontaktperson

Magnus Olofsson, 0933-141 11, magnus.olofssson@vindeln.se

DIK

Kontakt ombudsman

arbetsgivare@dik.se

Naturvetarna

Kontakt ombudsman

radgivning@naturvetarna.se