Fackliga organisationer

Vindelns kommun värnar om ett bra samarbete med de fackliga organisationerna. Fackligt representeras vår verksamhet av nedanstående organisationer samt kontaktpersoner.

Kommunal

Sektionsföreträdare

Åsa Forsell, 0933-140 47, 010-442 96 75, vindeln.vasterbotten@kommunal.se

Huvudskyddsombud för socialförvaltningen

Älvbacken: Elin Tjärnström, elin.tjarnstrom@vindeln.se

Almagården, Solhaga, Industrivägen 14 och 16, personlig assistans, Älvan, Retrå, Servå, Poolen, boendestöd, stöd i särskilt anpassat boende: Oskar Fransson, oskar.fransson@vindeln.se

Hemtjänsten: Linda Arvidsson, linda.arvidsson@vindeln.se

Huvudskyddsombud för barn- och utbildnings- samt kommunstyrelsens förvaltning

Johan Bertilsson, johan.bertilsson@edu.vindeln.se

Vision

Ordförande

Barbro Arvidsson, 0933-140 26, barbro.arvidsson@vindeln.se

Skyddsombud för socialförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och byggförvaltningen

Monia Ahlgren, 0933-142 08, monia.ahlgren@vindeln.se

Skyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningen

Johanna Bertilsson, 0933-140 61, johanna.bertilsson@edu.vindeln.se

Lärarförbundet

Ordförande

Maria Nilsson, 072-453 36 56, maria.nilsson@edu.vindeln.se

Huvudskyddsombud

Helena Röring, helena.roring@edu.vindeln.se

Expedition

la.vindeln@lararforbundet.se

Lärarnas Riksförbund (LR)

Ordförande

Mats Carlsson, mats.carlsson@edu.vindeln.se

Vice ordförande

Sara Holmström, sara.holmstrom@edu.vindeln.se

Vårdförbundet

Kontaktperson

Sara Hamreby Granström, 0933-142 57, sara.hamreby@vindeln.se

Fysioterapeuterna

Kontaktperson

Bengt Eklund, 0933-142 62, 070-373 34 81, bengt.eklund@vindeln.se

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Kontaktperson

Jill Eriksson, 0933-140 90, 070-689 69 99, jill.eriksson@vindeln.se

Ledarna

Kontaktperson: Vakant

Akademikerförbundet SSR

Kontaktperson

Erika Holmström, 0933-140 55, 070-600 73 62, erika.holmstrom@vindeln.se