Stöd vid missbruk och beroende

Gulsippan Rehab driver öppenvårdsbehandling för människor som fastnat i riskbruk, utvecklat ett beroende eller är anhörig och behöver kunskap, insikt och hjälp kring detta.

Vindelns kommun har ett avtal med Gulsippan Rehab. Syftet med tjänsten är att kommunen ska få stöd och hjälp att identifiera riskbruk och beroende, få acceptans av individen att riskbruk eller beroende finns samt att sätta in hjälpinsats så att riskbruk eller beroende upphör.

Tjänsten ska ge individen stöd och motivation till ett liv utan riskbruk eller beroende.

Chef kontaktar HR för stöd i att planera insats.